Archiv poselství Varování 1 - 1335

Zadáním klíčových slov si můžete vyhledat ta poselství, která hledaná slova obsahují nebo kterých součástí jsou zadana písmena (např. u slova lež se vyhledají též slova obsahující tři po sobě jdoucí písmena l+e+ž, např.: důležitá, příležitost, nezáleží atd. Chcete-li v poselstvích vyhledat všechna zadaná slova, pak je zadávejte v uvozovkách.


Hledaná fráze: mystické tělo

1228 DRŽTE SE VŽDY PRAVDY, NEBOŤ BEZ NÍ BUDETE ŽÍT VE LŽI
1011 TŘI ZE ČTYŘ MĚ ZAPŘOU
1004 PŘÍŠTÍ VÁNOCE BUDE OSLAVA MÉHO NAROZENÍ NAHRAZENA ÚŽASNÝM OBŘADEM
870 AŽ ZMĚNÍ SVÁTOST KŘTU, VŠECHNY SLIBY ZŘEKNUTÍ SE SATANA ODSTRANÍ S PROHLÁŠENÍM, ŽE JE TO STAROMÓDNÍ
867 BRZY BUDE PO VÁS POŽADOVÁNO, ABYSTE ROZDÁVALI NÁHRAŽKU NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTIE, KTERÁ NEBUDE TĚLEM MÉHO SYNA
857 BUDE SE ZDÁT JAKOBY ZÁZRAKEM, ŽE FALEŠNÝ PROROK VSTANE Z MRTVÝCH
852 V DŮSLEDKU UDÁLOSTÍ V ŘÍMĚ BUDOU MNOZÍ SVEDENI NA SCESTÍ
827 POVAŽOVAT MÉHO SYNA ZA HŘÍŠNÍKA JE NEJHORŠÍ ROUHÁNÍ
823 V ŘÍMSKÉ ŘÍŠI PROTI MNĚ POVSTANE VELKÁ OHAVNOST
747 VÁŠ PŘECHOD Z TÉTO ZEMĚ DO MÉHO NOVÉHO KRÁLOVSTVÍ BUDE BEZBOLESTNÝ, OKAMŽITÝ A TAK NÁHLÝ, ŽE SE SOTVA STIHNETE NADECHNOUT